تبریز ثبت با هدف خدمات به صنعتگران و بازرگانان و تجار و اصناف و کسبه در زمینه ثبت علائم تجاری,لوگو,نام تجاری, طرحهای صنعتی ومشاوره در خصوص نحوه ارسال اظهارنامه های اختراعات و توصیف اختراع در سال 1385 شروع بکار نموده و با سوابق درخشان به فعالیت خود ادامه میدهد.

اگـــــر صاحـبــــــ کسـبـــــ و کـاری هسـتـیــد  و

در خصوص علامتهای تجاری و طرحهای صنعتی خود دچار مشکل شده اید،

آماده مشـــاوره تخصـصـی به شما هستیم.

 واگذاری و مصالحه

جهت مشاهده لیست کامل برندها و علامتهای تجاری و طرحهای صنعتی آماده واگذاری و مصالحه کلیک کنید.

حقوق ثبت طرح های صنعتی

تعداد زیادی از طراحان، هنرمندان و تولید کنندگان زیادی در زمینه طراحی و تولید محصولات مختلف فعالیت دارند و از قوانین طرح صنعتی انتظار دارند که از حقوق آنان حمایت نماید، خوشبختانه مکانیسم مناسب قانونی بوجود آمده است ولی اکثر آنان از وجود چنین قوانینی بی خبر هستند.

انواع حقوق مالکیت صنعتی

در قانون “علائم تجاری و اختراعات” و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1310 به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته بودن این حقوق در کشور، از قوانین خوبی بود که درجریان اجرا هم نتایج مطلوبی داشت.

اختراعات قابل ثبت

بر ای ثبت یک اختراع علاوه بر شرط جدید بودن و گام ابتکاری  و کاربرد صنعتی و افشائ کامل و موثر اختراع ، این شرط است که موضوع اختراع قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد.