تبریز ثبت با هدف خدمات به صنعتگران و بازرگانان و تجار و اصناف و کسبه در زمینه ثبت علائم تجاری,لوگو,نام تجاری, طرحهای صنعتی ومشاوره در خصوص نحوه ارسال اپهارنامه های اختراعات و توصیف اختراع در سال 1385 شروع بکار نموده و با سوابق درخشان به فعالیت خود ادامه میدهد.

  

خدمات و نحوه خدمات دهی به مشتریان و متقاضیان ثبتی بشرح زیر میباشد.

 

 • استعلام علامت و نام و لوگوی تجاری از مرجع ثبتی مالکیت معنوی
 • استعلام طرحهای صنعتی از مرجع ثبتی مالکیت معنوی
 • دریافت گواهی موقت برای کلیه پرونده های ثبتی دارای سابقه ثبت
 • دریافت رمز پیگیری کلیه پرونده های ثبتی دارای سابقه ثبت
 • ثبت علامت و لوگو و نام تجاری
 • ثبت طرح صنعتی
 • ثبت اختراعات
 • ثبت شرکت و تغییرات و تصمیمات
 • مشاوره رایگان در خصوص ثبت علامت و لوگو ونام تجاری و طرحهای صنعتی
 • تنظیم قراردادهای حقوقی در زمینه خرید و فروش -تعهد-قرارداد کار-اقرارنامه و قراردادهای همکاری
 • تنظیم اظهارنامه های حقوقی علائم تجاری و طرحهای صنعتی
 • طرح دعوی در دادگاههای حقوقی و کیفری در خصوص علامتهای تجاری و طرحهای صنعتی
 • خرید و فروش و مصالحه انواع علامت و نامهای تجاری و طرحهای صنعتی