تبریز ثبت با هدف خدمات به صنعتگران و بازرگانان و تجار و اصناف و کسبه در زمینه ثبت علائم تجاری,لوگو,نام تجاری, طرحهای صنعتی ومشاوره در خصوص نحوه ارسال اپهارنامه های اختراعات و توصیف اختراع در سال 1385 شروع بکار نموده و با سوابق درخشان به فعالیت خود ادامه میدهد.
خدمات و نحوه خدمات دهی به مشتریان و متقاضیان ثبتی بشرح زیر میباشد.
1-استعلام علامت و نام و لوگوی تجاری از مرجع ثبتی مالکیت معنوی
2-استعلام طرحهای صنعتی از مرجع ثبتی مالکیت معنوی
3-دریافت گواهی موقت برای کلیه پرونده های ثبتی دارای سابقه ثبت
4-دریافت رمز پیگیری کلیه پرونده های ثبتی دارای سابقه ثبت
5-ثبت علامت و لوگو و نام تجاری
6-ثبت طرح صنعتی
7-ثبت اختراعات
8-ثبت شرکت و تغییرات و تصمیمات
9-مشاوره رایگان در خصوص ثبت علامت و لوگو ونام تجاری و طرحهای صنعتی
10-تنظیم قراردادهای حقوقی در زمینه خرید و فروش -تعهد-قرارداد کار-اقرارنامه و قراردادهای همکاری
11-تنظیم اظهارنامه های حقوقی علائم تجاری و طرحهای صنعتی
12-طرح دعوی در دادگاههای حقوقی و کیفری در خصوص علامتهای تجاری و طرحهای صنعتی
13-خرید و فروش و مصالحه انواع علامت و نامهای تجاری و طرحهای صنعتی