متقاضی محترم جهت حصول اطمینان از ثبت برند ونام تجاری و طرح صنعتی واختراعات خود قبل از ارسال اظهارنامه (استعلام)و انواع درخواستهای خود در زمینه های قید شده فرم زیر را پر نمایید و برای ما پیام بگذارید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم.